Bloggers V/M op alfabet - Blogtips - FietsNieuws - Webmagazines - Aanmelden - Cookievrij - Xiwel's Bijzondere Bloglijst

2013-05-22

Septaaf

decimaal =septaal
septaal =decimaal

Het woord Septaaf, of Septaal is vrijwel niet te vinden op het Internet. Dit vind ik vreemd. Octaaf en Octaal kennen we allemaal. Octaaf wordt gebruikt in de muziek en Octaal vooral bij computers. Een Byte (ookwel "By Eight", vertaald "Per 8") wordt in het Frans aangeduid met Octet. Een Octet bevat dus 8 bitjes. Octaal is dan ook het 8-talligstelsel en October was ooit de 8ste maand. Zo heeft een Octopus 8 tentakels en kenmerkt Octaan zich door 8 koolstof atomen. In het Latijn betekent Octo 8 wat het voorgaande redelijk verklaart.

Met een Octaaf zou je ook verwachten dat het om 8 muzieknoten gaat. In het woordenboek lees ik:
"Octaaf is 8ste toon van de aangenomen grondtoon: - interval, respectievelijk omvang van 8 tonen."
Hiernaast staat een tekeningetje van een stukje piano. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La en Si zijn de tonen van de diatonische toonladder. Bij elke toon hoort ook een noot en die worden aangeduid met letters, respectievelijk c, d, e, f, g, a en b. Tussen deze noten zitten een aantal tussennoten, cis, dis, fis, gis en ais. Met elkaar 7 noten en 5 tussennoten.

Al deze 12 noten zijn in frequentie netjes verdeeld, cis is 5,9463094% meer trillingen dan de c en d weer 5,9463094% meer dan cis. Als dit allemaal toegepast wordt, dan vindt er na deze 12 een verdubbeling van frequentie plaats. Met de tussennoten er uit is er dus een verdubbeling na 7 noten. Het tabelletje rechts laat dat zien.

Als er een "Octaaf" hoger gezongen of gespeeld wordt, dan gaat men bijvoorbeeld van c naar c1, dus 7 noten hoger. Zo'n frequentie-verdubbeling na 7 tonen is dan ook beter een Septaaf te noemen dan een Octaaf. Septem is het Latijn voor 7 en is ook terug te vinden in September (ooit de 7de maand) en Septet een groepje van 7 zangers of muziekanten.

Op de telmethode van de "verkeerde" Octaaf zouden we 11 vingers hebben, je telt gewoon een vinger van de buurman mee. Op die manier zou een week ook Octaal zijn, als je van Maandag tot Maandag telt en beide meerekent. Dit brengt mij op het 2de Septale stelsel, de Week. Ook hier zou het woord Septaaf of Septaal goed gebruikt kunnen worden.
NootToonFrequentie
cDo130.8 Hz
dRe146.8 Hz
eMi164.8 Hz
fFa174.6 Hz
gSol196.0 Hz
aLa220.0 Hz
bSi246.9 Hz
c1Do261.6 Hz
d1Re293.7 Hz
e1Mi329.6 Hz
f1Fa349.2 Hz
g1Sol392.0 Hz
a1La440.0 Hz
b1Si493.9 Hz

Om het geheel nog iets completer te maken, de frequentie van a1 is vastgesteld als 440 Hz ofwel 440 trillingen per seconde. Alle andere frequenties zijn vanaf daar berekend. a2 is dus 880 Hz, a3 1760 etcetera. Bij de lagere frequentie worden hoofdletters gebruikt. 7 tonen lager dan de a van 220 Hz zit de A van 110 Hz. A1 is vervolgens 55 Hz en A2 27.5 Hz, enzovoorts.

Het is mij duidelijk dat we het Septale stelsel al jaren gebruiken. Geheel bovenaan staat dan ook de broodnodige convertor.
Reageren kan hier.

Webmagazines

FietsNieuws Regionaal en Nationaal